Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Hermannstadt / Societate de Studii Transilvane

Die Beziehungen von Wissenschaftlern aus Rumänien zum Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg bestanden bereits in den Jahrzehnten vor 1989, danach nahmen sie an Intensität in natürlicher Weise zu. 1992 kam eine Übereinkunft zustande zwischen dem Direktor des Instituts für Geisteswissenschaften der Rumänischen Akademie in Hermannstadt, Dr. Thomas Nägler, und dem Vorsitzenden des AKSL, Dr. Walter König, die die Errichtung einer Sektion Rumänien des AKSL zum Inhalt hatte und die vom Hermannstädter Institut beherbergt wurde. Zahlreiche Persönlichkeiten verband damals das Interesse der Intensivierung der bestehenden Beziehungen und der Ausweitung der Erforschung der Kulturgeschichte aller Völker Siebenbürgens, was sich in ihrem Eintritt in die Sektion niederschlug.

Daran schloss sich 1995 eine Vereinbarung zwischen dem AKSL bzw. seiner Sektion Rumänien und dem Institut in Hermannstadt an, die einen großzügigen Rahmen der Zusammenarbeit festhielt. Seit 1996 richtete die Sektion in einem 1-2jährigen Rhythmus wissenschaftliche Tagungen in den folgenden siebenbürgischen Städten aus: Hermannstadt (1996, 2003, 2004, 2007, 2014, 2017), Bistritz (1997), Schässburg (1998), Kronstadt (1999, 2011), Klausenburg (2000), Mediasch (2001, 2009), Sankt Georgen (2006). Die Tagungsbeiträge wurden in der Zeitschrift „Forschungen zur Volks- und Landeskunde“ – der einzigen deutschsprachigen Zeitschrift der Rumänischen Akademie – und der „Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde“ veröffentlicht.

Im Herbst des Jahres 2006 wurde beschlossen, die Sektion Rumänien im AKSL als eigenständige Rechtsperson einzutragen. Dies geschah unter dem Namen „Societatea de Studii Transilvane“ (Gesellschaft für Siebenbürgen-Forschung) – eine Namenswahl, die unglücklichen Übersetzungsversuchen von „Arbeitskreis“ und „Landeskunde“ begegnen wollte. Die Eintragung des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Hermannstadt erfolgte im Vereins- und Stiftungsregister des Amtsgerichts Hermannstadt und eröffnet dem Verein die Möglichkeit zur Einwerbung von Drittmitteln, sei es aus Spenden oder Projektmitteln von privater oder staatlicher Seite. Die Enge Beziehung zum Mutterverein lässt sich u.a. auch daran ablesen, dass sämtliche Mitglieder des AKSL als vollwertige Mitglieder in den Versammlungen des Arbeitskreises Hermannstadt gelten und dass der Vorsitzende Dr. Ulrich A. Wien in der Zeitspanne 2006-2020 gleichzeitig auch Vorsitzender des AKSL gewesen ist. Die Tradition der möglichst jährlich stattfindenden Tagungen wird auch seit 2006 beibehalten.

Eines der wichtigsten Ziele des Vereins war es, die jüngeren Generationen, also Studenten und Wissenschaftler zu erreichen und sie als aktive Mitglieder für den Verein zu gewinnen. Dies ist recht gut gelungen, derzeit blickt der Verein auf eine 110 Personen zählende Mitgliedschaft (Stand: September 2020).

Der Vorstand ist gegenwärtig zusammengesetzt aus: Dr. Ulrich A. Wien (Vorsitzender), Prof. Dr. Paul Niedermaier (Ehrenvorsitzender), Thomas Sindilariu M.A. (Stellv. Vorsitzender), Dr. Julia Derzsi (Geschäftsführerin) und den Vorstandsmitgliedern Dr. Judit Pál, Dr. Vasile Ciobanu, Dr. Corneliu Pintilescu.

Werden sie Mitglied!

 

Societatea de Studii Transilvane

Legături ale cercetătorilor români cu „Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde“ (Cercul de Studii Transilvane) din Heidelberg au existat şi înainte de 1989, or, după această dată, ele s-au intensificat. În 1992 a intervenit o înţelegere între directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, dr. Thomas Nägler, şi preşedintele de atunci al Cercului de Studii Transilvane, prof. dr. Walter König, privind constituirea unei secţii în România, găzduită de institut. Numeroase personalităţi s-au înscris atunci în asociaţie, interesaţi de intensificarea cercetării privind toate etniile Transilvaniei.

A urmat, în 1995, un acord de cooperare între Cercul de Studii Transilvane şi Institutul de Cercetări Socio-Umane, acord ce a creat un cadru generos de colaborare ştiinţifică. Din 1996 secţia română a organizat sesiuni ştiinţifice la intervale de 1-2 ani în următoarele oraşe ale Transilvaniei: Sibiu (1996, 2003, 2004, 2007), Bistriţa (1997), Sighişoara (1998), Braşov (1999), Cluj-Napoca (2000), Mediaş (2001, 2009), Sfântu-Gheorghe (2006), lucrările prezentate fiind publicate în revista „Forschungen zur Volks- und Landeskunde”, singura publicaţie germană a Academiei Române, şi în „Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde”, revista „Arbeitskreis”-ului, ce apare în Germania.

În toamna anului 2006, secţia română a fost înscrisă ca asociaţie (non profit) în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la Judecătoria Sibiu, purtând denumirea de „Societatea de Studii Transilvane”. Devenind persoană juridică, asociaţia poate obţine, pentru activităţile sale, sponsorizări din partea sectorul privat şi a statului român. Legătura strânsă cu societatea-mamă este menţinută prin aceea că preşedintele dr. Ulrich Wien (Germania) patronează ambele asociaţii, iar membrii uneia aparţin automat şi celeilalte. De la înscrierea la judecătorie, sesiunile de comunicări se ţin anual, încercându-se abordarea unor teme interesante pentru majoritatea membrilor. Sesiunea de anul 2009, spre exemplu, a avut ca temă istoria economiei transilvănene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi până în zilele noastre, reunind reputaţi cercetători ai domeniului.

Un obiectiv important pe care l-a urmărit conducerea asociaţiei a fost acela de a atrage cât mai mulţi tineri – studenţi şi cercetători – la activităţile sale, tineri care să devină şi membri cotizanţi. În momentul de faţă, „Societatea de Studii Transilvane” se mândreşte cu peste 100 de membri, dintre care 25 au aderat în ultimii doi ani.

Consiliul de conducere al societăţii se compune din: dr. Ulrich A. Wien, preşedinte; prof. dr. Paul Niedermaier, preşedinte de onoare; Thomas Şindilariu M. A., vicepreşedinte; dr. Julia Derzsi, secretară; dr. Judit Pál, membră; dr. Vasile Ciobanu, membru, dr. Corneliu Pintilescu, membru..

Deveniţi membru!

 

Erdélyi Honismereti Egyesület

A román kutatók már 1989 előtt is kapcsolatban álltak a heidelbergi Erdélyi Honismereti Egyesülettel (Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde a.V. Heidelberg); az együttműködés a fordulat után teljesedett ki. Az Egyesület 1992-ben megállapodást kötött a Román Akadémia Nagyszebeni Társadalom- és Humántudományi Kutatóintézetével (Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu), akinek akkori igazgatója, dr. Thomas Nägler és az Erdélyi Honismereti Egyesület elnöke, dr. Walter König, egyetemi tanár, megállapodtak egy romániai részleg létrehozásában, a nagyszebeni intézet székhelyén. Ekkor számos ismert személyiség csatlakozott az Egyesülethez, az Erdélyben élő népcsoportok történeti és kulturális kapcsolatainak kutatása céljából.

A megállapodást 1995-ben megerősítették, megteremtvén a tudományos kereteket az Erdélyi Honismereti Egyesület és a nagyszebeni kutatóintézet együttműködésének folytatásához. 1996-tól kezdődően az Egyesület romániai részlege, egy-két éves időszakonként, számos tudományos konferenciát szervezett Erdély különböző városaiban, Nagyszebenben (1996, 2003, 2004, 2007), Besztercén (1997), Segesváron (1998), Brassóban (1999), Kolozsváron (2000), Medgyesen (2001, 2009), Sepsiszentgyörgyön (2006). Az ezeken az eseményeken bemutatott kutatási eredmények a Román Akadémia egyetlen német nyelvű tudományos folyóiratában, a „Forschungen zur Volks- und Landeskunde”-ban, valamint az Egyesület németországi kiadványában, a „Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde”-ban jelentek meg.

2006 őszétől az Egyesület romániai részlege jogi személyiséget nyert, nonprofit szervezetként nyilvántartásba vették az egyesületek, alapítványok és köztestületek listájára, „Societatea de Studii Transilvane“ néven, ezáltal megnyílt az út arra, hogy tevékenységeihez anyagi támogatást szerezzen és pályázni tudjon. Az anyaegyesülettel fennálló szoros kapcsolatot az elnök, dr. Ulrich Andreas Wien személye biztosítja, akit nemcsak a németországi, hanem a romániai fiókegyesület tagjai is megválasztottak. A jogi személyiség elnyerése óta a tudományos ülések évente zajlanak olyan témakörökben, amelyek a leginkább foglalkoztatják az Egyesület tagjait. A 2009-es ülésszak például erdélyi gazdaságtörténettel foglalkozott a 19. század második felétől napjainkig, a szakterület neves kutatóit szólítva meg a kérdéskörben.

Az Egyesület egyik fontos célja, megalapításától kezdve, tevékenységei számára megnyerni a fiatal egyetemi hallgatókat és tudományos kutatókat. A romániai fiókszervezetnek jelenleg több mint 100 tagja van, az elmúlt néhány évben 25 új tag jelentkezett.

A romániai fiókszervezet vezetősége a következőkből áll: dr. Ulrich A. Wien, elnök; dr. Niedermaier Paul, akadémikus, tiszteletbeli elnök; Thomas Şindilariu M. A., alelnök; dr. Derzsi Júlia, titkár; dr. Pál Judit, egyetemi tanár, vezetőségi tag; dr. Vasile Ciobanu vezetőségi tag, dr. Corneliu Pintilescu, vezetőségi tag.

Legyen Ön is tag!

Scroll to Top